Service

U heeft gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig ISOTEST®-instrument, omdat u grote waarde hecht aan veiligheid en betrouwbaarheid – waartoe tevens een eersteklas service be hoort. (*)

Om ook in de toekomst altijd te kunnen vertrouwen op uw ISOTEST®-instrument en de testresultaten, adviseren wij om gebruik te maken van de serviceafdeling voor originele onderdelen van ELMED. De nieuwe kwaliteitsgarantie door de fabrikant betekent voor u vertrouwen en veiligheid.

Bij het jaarlijkse onderhoud en de kalibratie wordt de garantie telkens 12 maanden verlengd– en dat 10 jaar lang!

Meer over de serviceafdeling voor originele onderdelen van ISOTEST®.

(*) Veiligheidsinstructie
Voor uw eigen veiligheid wijzen wij erop dat geen van de op de markt aanwezige "fabrieksonafhankelijke" aanbieders van reparatie- en keuringsservice* van ELMED GmbH hiertoe geautoriseerd is, noch ondersteund wordt! Deze bedrijven hebben geen toegang tot relevante technische documentatie of originele ISOTEST-reserveonderdelen. * (bijv. Klaaßens GmbH, HPS Rohrtechnik, K-S Kirsch Schweißtechnik, MTV GmbH o.a.) Vraag niet naar een sticker, maar vraag naar professionele service en veiligheid!

 

Wat is de ISOTEST®-kwaliteitsgarantie?

De ISOTEST®-kwaliteitsgarantie is een uitbreiding van de garantie voor nieuwe instrumenten van ELMED.

Deze geldt tot de eerste geadviseerde onderhoudstermijn en wordt daarna automatisch verlengd tot aan het volgende onderhoud bij ELMED. Tevens kunt u met oudere instrumenten deelnemen aan de ISOTEST®-kwaliteitsgarantie. Hoe dat in zijn werk gaat willen wij u graag vertellen.

U heeft tot een leeftijd van 10 jaar van het instrument recht op de ISOTEST-kwaliteitsgarantie. Aan slijtage onderhevige onderdelen of schade, die door eigen schuld werd veroorzaakt, zijn/is uitgesloten van de ISOTEST-kwaliteitsgarantie.

Welke instrumenten kunnen worden opgestuurd?

U kunt elk origineel ISOTEST®-instrument voor het jaarlijkse onderhoud of voor reparaties naar ons opsturen. Please download the return form.

Wat kost het jaarlijkse onderhoud - wat kost een reparatie?

In geval van garantie zijn alle reparaties natuurlijk gratis.
Onze serviceafdeling zal u gaarne vooraf informeren over de kosten die in rekening worden gebracht voor kalibratie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. U beslist voor elk individueel geval of het instrument gerepareerd mag worden.

U kunt uw ISOTEST -instrument niet missen?

Geen probleem– stem voor de onderhoudstermijn het toesturen van een leeninstrument met ons af. Voor de gehele duur van de reparatie c.q. het onderhoud bij ELMED betaalt u slechts een voordelige huurprijs.

Jaarlijks onderhoud

Een goed zichtbare keuringssticker vergemakkelijkt het aanhouden van de geadviseerde onderhoudstermijnen

 

Troubleshooting

Databank met technische informatie omtrent instrumenten van klanten voor het snel oplossen van problemen.

 

Inspectie en reparatie

Professionele uitvoering door gekwalificeerd personeel

 

Cursussen en scholing

Scholing door lokale distributeurs of in ons eigen bedrijf

 

Kalibratie

ISOTEST®-instrumenten zijn controleerbaar gekalibreerd en worden voorzien van een fabriekscerticaat

 

Laboratoriumproeven met productmonsters

+49 2056 9329-0

Laatste Nieuws: